Verktyg för lönsammare e-handel

Villkor

Här informerar vi dig om våra villkor och rutiner. Vi har försökt hålla det så kort och tydligt som möjligt så att du skall känna att det är enkelt, tryggt och tydligt att göra affärer med oss. Genom att acceptera dessa villkor samtycker ni till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Optento Group med organisationsnummer 570322-0094

Egendomsrätt till webbplatsen

Innehållet i på denna hemsida ägs, tillhandahålls, uppdateras och hanteras av följande företag:

Optento Group
Finntorpsvägen 10
131 36 NACKA
Sverige

Företagets registreringsnummer: 570322-0094
Telefonnummer: 0762-351090
E-postadress: [email protected]

Immaterialrätt

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta av sådant material.

Hur du beställer från Optento

Ni kan beställa vissa tjänster och produkter direkt på på hemsidan. Köp av licenser och tjänster baseras på offert och beställning. Vi skickar ett alltid mejl med ordererkännande. Granska den bifogade filen noggrant och kontakta oss omgående om något är fel. Ordererkännandet från oss utgör en del av vårt bindande avtal.

Leveranstid

Leveranstiden varierar beroende på vad du beställer.  Beräknad leveranstid framgår av information på hemsidan eller i offert.

Faktura och betalningsvillkor

Licenser och tjänster faktureras enligt offert från oss. Vissa tjänster och produkter kan beställas och betalas med kort via Stripe och då sker betalningen direkt.

Fakturor skickas alltid som pdf-dokument eller elektroniskt. Vi tar ut en avgift på 50 kronor om ni vill ha pappersfaktura. Fakturor måste betalas enligt instruktionerna på fakturan. Betalningen skall finnas på vårt eller vår finansieringspartners konto på förfallodagen. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ränta utan undantag. En (1) påminnelse skickas, därefter går fakturan till inkasso om betalningen inte kommer in.

Meddela oss om ni har en särskild e-post för fakturor.

Dröjsmålsränta och avgift

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 24% per år samt påminnelseavgift 60 SEK + moms (75 SEK inklusive moms).

Uppsägning av prenumeration

Prenumerationstjänster som beställts direkt på hemsidan kan sägas upp innan nästa debitering. Vi har ingen bindningstid utöver debiterad månad. Debitering sker automatiskt. Ni kan avsluta abonnemang genom kundsidan du får tillgång till eller genom att kontakta oss.  Genomförda betalningar återbetalas inte, oavsett om tjänsten inte utnyttjats. För kundanpassade, löpande uppdrag och prenumerationer kan andra uppsägningstider gälla.

Lagstifning

I första hand tillämpar vi sunt förnuft och samarbete. Vi gör alltid vad vi kan för att ha nöjda kunder. Dispositiva bestämmelser finner ni på denna sida, i våra offerter och specifika avtal mellan oss.

Vårt affärsförhållande regleras i övrigt av enligt svensk lag, bland annat: Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, Köplag (199:931) och Lag (2022:70) om rapportering av betalningstider.

Om ni skickar en inköpsorder till oss och hänvisar till egna inköpsvillkor så är det formellt en offertförfrågan. I de flesta fall accepterar vi era inköpsvillkor inom rimliga gränser. När vi bekräftat din order med referens till ert ordernummer så är det en acceptans av era villkor. Om vi inte kan acceptera era inköpsvillkor så kontaktar vi er för en diskussion.