Verktyg för lönsammare e-handel

Utnyttja kraften i epost-signaturer med CodeTwo


Varje mejl du skickar representerar företaget och är en möjlighet för din kanske billigaste marknadsföring. CodeTwo integreras med Microsoft365 och låter dig skapa och underhålla mejlsignaturer centralt

Optento Media hjälper dig att komma igång snabbt och erbjuder även löpande underhåll och bannerproduktion.


Därför skall du använda CodeTwo

För kostnaden för en halv kopp kaffe per användare och månad sköter du signaturer för all e-post centralt. Företagets ansikte utåt blir enhetligt och professionellt samtidigt som organisationen sparar dolda kostnader när varje medarbetare slipper uppdatera sina signaturer i Outlook. Dessutom kan du skapa signaturer för transaktionsmeddelanden som till exempel ordererkännanden. Bygg ditt varumärke med CodeTwo - effektivt och billigt.


Signaturer läggs till i e-postmeddelanden som skickas från alla e-postklienter (även mobiler)

Varumärkesprofilering handlar grundläggande om igenkänning, och e-postsignaturer är en viktig del av varumärkesprofileringen. Därför skall du se till att alla dina företagsmejl får rätt signatur, även de som skickas från mobila enheter. CodeTwo Email Signatures 365 kan lägga till signaturer i meddelanden som skickas från vilken e-postklient som helst utan ytterligare inställningar.

Kontakta oss

Olika signaturer för första och efterföljande e-postmeddelanden (svar/vidarebefordran)

E-postsignaturer kan bli väldigt innehållsrika och kan göra det svårt att läsa meddelandena i långa trådar. Men det finns en enkel lösning på detta: behåll all nödvändig information i ditt första e-postmeddelande (marknadsföringsbanners, ikoner för sociala medier och andra element vars syfte är att fånga läsarens uppmärksamhet), men lämna bara det viktigaste (företagslogotyp, kontaktuppgifter) i alla efterföljande meddelanden som skickas inom samma e-postkonversation. CodeTwo sköter detta automatiskt.

Olika signaturer för intern och extern e-post

Du behöver inte lägga till marknadsföringsbanners i e-postmeddelanden som skickas inom din organisation. Du kan förmodligen också utelämna andra element som bara förbrukar utrymme i brevlådan. Med CodeTwo Email Signatures 365 kan du enkelt skapa separata regler för signaturtillägg för meddelanden som skickas inom företaget och för dem som skickas till externa domäner.

Anpassade e-postsignaturer för olika användare eller avdelningar

Chefer behöver vanligtvis inte en signatur som gör reklam för ditt företags produkter eller tjänster. Detsamma gäller för avdelningar som administration eller inköp som inte har kundkontakt. Det är därför du kan skapa signaturregler i CodeTwo Email Signatures 365 som använder olika signaturmallar. På så sätt kan du till exempel skapa signaturer som används i dina marknadsföringskampanjer på e-postmeddelanden som endast skickas av försäljnings- och marknadsföringsteamen. Supportavdelningen kan få signaturer som hänvisar till FAQ och teknisk information.

Signaturer läggs till direkt under svar/vidarebefordran

CodeTwo-signaturer staplas inte längst ner i en e-posttråd utan läggs till direkt efter det senaste svaret eller vidarebefordran (detta är standardinställningen). Detta är en av de stora fördelar som CodeTwo Email Signatures 365 har jämfört med den inbyggda signaturlösningen i Exchange Online. Men om du använder juridiska ansvarsfriskrivningar i e-postmeddelanden och föredrar att de visas i slutet av en konversation, kan du få det också.

E-postsignaturer som är skräddarsydda för dina målkunder

Använd dina e-postsignaturer effektivt och anpassa deras innehåll till de avsedda mottagarna för att nå en bredare publik. Detta är särskilt viktigt om du planerar att köra riktade e-postkampanjer. Skapa mottagarbaserade signaturregler för att helt automatisera processen med att lägga till signaturer eller skapa så många mallar som behövs och låt dina användare välja rätt signatur när de skriver ett e-postmeddelande i Outlook och OWA.

E-postsignaturer på flera språk

Det finns många fördelar med att ha olika språkversioner på sina företagssignaturer. De kan hjälpa dig att öka räckvidden för dina marknadsföringskampanjer, undvika missförstånd och bygga förtroende hos dina utländska kunder, för att nämna några. Med CodeTwo Email Signatures 365 kan dina användare välja rätt språkversion av en signatur när de skriver ett e-postmeddelande i Outlook och OWA, eller så kan du helt automatisera processen med molnsignaturer (på serversidan).

E-postsignaturer som standardiserade svar

Mer än bara signaturer! Skapa hela meddelanden som du kan använda som snabba svar på vanliga frågor, problem, transaktionsmeddelanden eller önskemål från kunder. Dina användare kommer sedan att kunna välja och redigera dessa mallar när de skriver ett e-postmeddelande i Outlook & OWA.

Marknadsföring med e-postsignaturer - signaturer med roterande/alternerande banners

Att använda samma banner under en längre tid kan minska dess effektivitet. Ett sätt att hålla dina e-postmottagare engagerade är att ändra bannern då och då eller växla mellan banners varannan dag, en gång i veckan, etc. Detta kan enkelt göras med CodeTwo Email Signatures 365 - använd helt enkelt olika Outlook-signaturer eller utnyttja schemaläggningsfunktionen.

Hos Optento kan du prenumerera på banneruppdateringar!

Automatiserad e-postmarknadsföring

CodeTwo Email Signatures 365 har en inbyggd schemaläggare som kan användas för att automatiskt slå på och av dina regler för signaturtillägg vid en viss tidpunkt. På så sätt kan du planera dina e-postmarknadsföringskampanjer eller använda vissa e-postsignaturer under en begränsad tid. Ställ helt enkelt in schemaläggaren för valda regler så kommer CodeTwot att göra de nödvändiga ändringarna i dina företagssignaturer åt dig.

Signaturer som utlöses eller undertrycks med nyckelord

Om du använder CodeTwo Email Signatures 365 i molnläge (på serversidan) får du total kontroll över din organisations signaturer. Men du kan också ge användarna möjlighet att ändra sin signatur innan de skickar ett e-postmeddelande eller förhindra att vår tjänst lägger till några signaturer alls. Detta kan göras genom att definiera ett enda nyckelord eller en fras som, när det anges i e-postens ämne eller brödtext (eller båda), kommer att utlösa (eller undertrycka) en specifik signaturregel.

Detta är perfekt för transaktionsmeddelanden.


Kontakta oss

E-postsignaturer för delade e-postlådor

För att hålla ditt varumärke konsekvent bör du inte glömma att tillhandahålla e-postsignaturer för meddelanden som skickas från delade brevlådor. CodeTwo Email Signatures 365 ger dig många alternativ i detta avseende, eftersom ett meddelande kan stämplas med: en signatur som utformats specifikt för en viss delad brevlåda, en signatur från en användare som skickade meddelandet på uppdrag av den brevlådan eller någon annan e-postsignatur som valts av en Outlook /OWA-användare.