Verktyg för lönsammare e-handel

PIM-system - vad och varför

PIM (Product Information Management) hjälper dig att samla, organisera och distribuera all din produktinformation från en central plats. Det innebär snabbare produktlanseringar, färre fel och en bättre kundupplevelse. Gör din produktdata enkel att hantera och effektiv att använda med PIM.


Ett PIM-system (Product Information Management) är en ovärderlig resurs för att arbeta effektivt med all din produktinformation. 

Genom att använda ett PIM-system kan du effektivt organisera och hantera din produktinformation, vilket i sin tur hjälper dig att skapa en bättre produktupplevelse för dina kunder. 

Du kommer även spara tid med ett PIM-system. Uppdateringar går snabbt, flera kan samarbeta i flöden och datakvaliteten blir hög. Du kan uppdatera hemsida, ERP-system, CRM-system och andra kanaler snabbt och synkroniserat. Vår lösning  heter Sales Layer, ett PIM-system som är lätt att hantera för all personal. 


Fråga Robtento om PIM

Vi kan skriva sida upp och sida ned om varför du skall ha ett PIM-system. Men du är expert på din situation och har säkert massor av frågor. Fråga vår AI-robot om PIM! Exempel på frågor:

  • Varför inte Excel som produktdatabas?
  • Måste användare av PIM vara IT-kunniga?
  • Hur lång tid tar det att komma igång?
  • Hur lägger jag in produktinformationen i PIM-systemet?
  • Hur översätter jag mina produktbeskrivningar?
  • Kan jag arbete med SEO i PIM?
  • Jag har produktdata i många olika format från flera leverantörer. Hur hanterar jag det?

I vår Kunskapsbank hittar du ännu mera information. Scrollar du ner på sidan så får du en snabb överblick över hur en PIM-lösning fungerar.

Vårt mål är mindre prat och mera action. Tillsammans kavlar vi upp ärmarna och får jobber gjort. Före din konkurrenter.PIM-processen

Importera data till PIM-systemet från olika källor. Importen kan vara allt från klippa & klistra från Excel till automatisk import från FTP-katalog eller med API från andra databaser. 

Med en separat ETL-process kan du ta emot standarddata från dina leverantörer.

Bearbeta  din produktinformation i PIM-systemet. Översätt, skriv texter med AI, gör datatabeller, skapa metainformation. Du konfigurerar Sales Layer som du vill. Samarbeta utan konflikter med hjälp av inställningar för behörigheter, roller och arbetsflöden.  Allt samlat i ett lättanvänt system.

Exportera till hemsida, ERP-system, CRM-system, GPT, POS och kataloger.  Bearbeta data med formler så att du får ut exakt den information du vill ha. 

Exporten kan vara allt från textfiler till full integration till dina system.