Verktyg för lönsammare e-handel

ETL-system och tjänster från EasyMorph

ETL står för Extract-Transform-Load och är en process som har många användningsområden.  Med ETL-system från EasyMorph kan du hantera data snabbare och säkrare. Data extraheras från olika källor, såsom databaser, filer eller andra system. Den extraherade datan omvandlas eller bearbetas för att passa det format eller den struktur som behövs för analys eller lagring. Den transformerade datan laddas in i det målsystemet, vanligtvis en databas, där den kan användas för affärsanalys, rapportering och andra ändamål. ETL-processen är särskilt viktig när man hanterar stora mängder data från olika källor och behöver integrera dem för att få meningsfull insikt.


Därför EasyMorph ETL

EasyMorph låter dig samla in, bearbeta regelstyrt och exportera data på ett sätt du aldrig kan göra med Excel eller programmering.  Får du prislistor från dina leverantörer i olika format som du skall importera till webbshop eller ERP?  Eller behöver du sammanställa information från Analytics och koppla det till orderdata? Exemplen kan göras hur många som helst. Med EasyMorph blir allt enklare och stabilare.


Databearbetning med lägre trösklar

Lägg upp till 4 gånger mindre tid på att förbereda data genom att använda visuella arbetsflöden i stället för kalkylblad.

Många använder Excel, VBA-makron eller skript för att förbereda data eftersom de inte är medvetna om de bättre alternativ som finns tillgängliga. EasyMorph är en specialbyggd applikation för snabb och visuell datatransformering och automatisering utan kodning, optimerad för icke-tekniska användare. Med EasyMorph slipper du obskyra skript och krångliga kalkylblad och kan ta din produktivitet till en helt ny nivå.

Nästa generations ETL-verktyg för IT-avdelningen

Många ETL-verktyg är fast i det förflutna. Prova framtiden.

Traditionella verktyg för datatransformation (ETL) har utformats för en svunnen tid. De bygger på koncept som dikterades av bristen på minne i 90-talets datorer. EasyMorph är ett universellt verktyg för automatisering av data som drivs av en ultrasnabb minnesmotor. Den utnyttjar smart det överflöd av minne som finns i moderna datorer för att göra utformningen av ETL-jobb en storleksordning enklare och mycket mindre benägna att göra fel jämfört med traditionella ETL-system.

Web API-integration utan kodning

Svara snabbt på utmaningar inom dataintegration med en kraftfull verktygslåda för API-integration.

Att bygga API-integrationer och ändpunkter kan vara mycket dyrt och tidskrävande. EasyMorphs arbetsflöden kombinerar ETL- och API-funktioner och kan hantera en mängd olika uppgifter inom dataintegration. EasyMorph kan fungera både som en API-klient och en API-server. Du kan ställa frågor med REST (webb) API:er och bearbeta JSON/XML. Distribuera dina egna API-slutpunkter. Ta emot och bearbeta i realtid webbhooks från molnapplikationer, webbplatser och molnautomatiseringstjänster som Zapier eller Power Automate.

Hyperlänkad datakatalog

Få slut på kaoset. Organisera teamets tillgång till data, rapporter och mätvärden så som det är tänkt att vara på 2000-talet.

Vår datakatalog är en portal som dina kollegor kan använda för att hitta och hämta data, rapporter och mätvärden från interna och externa applikationer, BI-system, databaser, API:er och filer, oavsett var de befinner sig. Katalogen gör att alla når samma information, sparar tid och pengar och minskar behovet av dyra datalager och komplexa Business Intelligence-applikationer.