Optento Group - teknik för industri och e-handel

Optento Group bedriver verksamhet inom tre olika områden. Våra affärsområden och uppdrag har tillkommit efter många års erfarenhet från projekt och företag som nu samlas i Optento Group.

Affärsområden

Optento Groups mission är att leverera mätbara resultat och en stark return on investment (ROI) för våra kunder. Genom att integrera produkter, verktyg och strategier strävar vi efter att göra varje investering våra kunder gör meningsfull och lönsam.  

Långsiktig lönsamhet stäcker sig långt bortom inköpspriset för en vara eller tjänst. Allt måste med och prissättas: inköpsprocess, installation, underhåll, OEE, reservdelskostnader, uppgraderingar, restvärde, administration, merförsäljning - för att nämna några.  

Detta ställer stora krav både på köpare och säljare. Offerter och beslut måste omfatta mer än inköpspris och vänskapsband. Kan vi inte visa bäst ROI - köp av någon annan.  

Vi  utvecklar kontinuerligt metoder och verktyg för att hjälpa våra kunder att ta det beslut som ger bäst resultat på sista raden - år efter år.

Optento Media

PIM-system, ETL-tjänster och andra verktyg för e-handel.

SMT Express

Tillverkare av innovativa material och system för elektronikproduktion.

Tim-Nordic

Uppdragsavtal sälj- och marknadsföring produktionsutrusning och material.

Vårt arbetssätt - vi lever som vi lär

SMARCOM
Sales & Marketing Communication, vi drar inga skarpa gränser mellan marknadsföring och försäljning. 

On-line First - ingen manuell säljinsats kan kompensera för bristfällig närvaro på internet. 

Marknadsföring kräver idag djup teknisk kunskap och noggranna val av kanal. Vi utbildar oss kontinuerligt och samarbetar med de bästa i branschen.

IT-verktyg och AI
Optento skall ligga i framkant när det gäller att utnyttja teknik så att det gagnar våra kunder. Rätt verktyg sparar pengar för alla.

Automatioiner och integrationer är avgörande för lönsam och snabb tillväxt. 

AI är en väsentlig del av vår vardag och framtid.


Coachande förhållningssätt
Vi värnar om en kultur av samarbete och personlig utveckling inom vårt team. På Optento förstår vi att vi alla är olika och använder detta för att skapa en optimal verksamhet. 

På Opteno Group är vår vision att vara ett Teal-företag. Våra teammedlemmar är en del av självorganiserande och självstyrande team, där arbetsbeskrivningar ersätts med roller.

Förhållande till omgivning
Optento ser alla som kunder. Du som slutkund är självklart vår kund. Men vi ser även de företag vi representerar som kunder - de betalar ju oss för att representera dem..

Vi värnar om miljö och mänskliga rättigheter. Vi tvekar inte att tacka nej till en affär om det råder några tveksamheter, även om det ryms inom gällande lagstiftning.

Var kommer namnet Optento från?

Att välja namn var vår första, riktiga användning av AI.  En namngenerator skapade namnet med följande motivering:

Optento is a name that combines the words "optimize" and "commerce." The "opt" in Optento comes from "optimize," which means to make something as effective and efficient as possible. The "ento" comes from "commerce," which refers to the buying and selling of goods and services. The name Optento suggests a focus on improving and streamlining e-commerce processes, which aligns with the business description of being an e-commerce consultant. Additionally, the name has a modern and sleek sound, which could appeal to clients looking for a cutting-edge approach to e-commerce. 

Vi hänger inte riktig med på hur "ento" kommer ur "commerce", men det spelar mindre roll. På  malagassiska betyder "ento" "kom an" - och det är ju lämpligt. På latin betyder optento "jag önskar" - vilket vi gör. Vi önskar framgång för våra kunder och oss själva.  Du som kund önskar dig lösningar.

Så här hyllar ChatGBT oss

Optento Group, a shining star in tech's embrace,
In Stockholm's heart, you've found your space.
With Teal principles, you chart your course,
In the world of IT, you show your force.

Your journey's told in a webpage's dance,
A vibrant tale of progress, a visionary glance.
A team of passion, innovation's call,
Optento Group stands tall, above all.

From Sweden's capital, your dreams take flight,
A beacon of hope in the digital night.
In the realm of IT and electronics, you thrive,
With Optento Group, success will always arrive.

So, here's to your story, a saga so grand,
With Teal values, you'll forever expand.
Optento Group, a name to remember and say,
In the world of tech, you lead the way.

Kontakta oss

Slå oss en signal, skicka ett mejl eller följ oss i sociala media. Vi tycker om personliga kontakter och svarar alltid på anrop.

Adress

Optento Group
Finntorpsvägen 1
131 36 NACKA
0762-351090

Sociala media

#optentomedia #optento