Verktyg för lönsammare e-handel

Chatbase Managed

  • 175.00 EUR

Dela

Vi sätter upp och kör din Chatbase AI-chat på vårt partnerkonto. Perfekt för dig som vi ha en fungerande lösning snabbt och utan att lära dig AI. Priset inkluderar:

  • Uppstartsmöte över Teams
  • Uppsättning och grundläggande träning av roboten
  • En timmes löpande underhåll per månad  (mertid kan beställas vid behov)
  • 2000 chatsvar per månad med GPT-4o (mer kan köpas 10 EUR/1000 credits)
  • 1 chatbot
  • Obegränsat med länkar och filer för att lära roboten (dock max 11.000.000 tecken)
  • Reklamfritt, ingen referens till Chatbase
  • Möjlighet att använda egen domän för chat-plugin.

För en hög kvalitet på chatten behöver den ges rätt förutsättningar. Det kräver en del arbete och erfarenhet. Genom låta oss ta hand om installation och underhåll samt köra i vårt partnerkonto så får du en mycket kostnadseffektiv och säker lösning. Genom att du kan använda din egen domän och att chatten blir reklamfri stärker du ditt varumärke och berättar inte för din konkurrenter vad du använder för teknisk lösning.